W Wielki Czwartek w naszej parafii odbyły się dwa nabożeństwa, dopołudniowe o godz. 9.00 i popołudniowe o godz. 17.00.
Nabożeństwo dopołudniowe jak co roku skierowane było głównie dla starszych i najstarszych członków naszego zboru, którzy na co dzień z różnych powodów, często zdrowotnych nie są w stanie regularnie brać udziału w nabożeństwach niedzielnych. Nabożeństwa połączone były ze spowiedzią i społecznością stołu pańskiego.
Po nabożeństwie w jadalni, co jest wieloletnią tradycją spotkaliśmy się z naszymi seniorami przy stołach. Był czas na wspólne rozmowy oraz pieśni. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 seniorów naszej parafii.