W święto Objawienia Pańskiego, które od tego roku jest dniem wolnym od pracy po raz kolejny już odbyło się, wraz ze wspólnym posiłkiem, świąteczne spotkanie rady parafialnej, pracowników ośrodka oraz wolontariuszy parafii. Ksiądz Sztwiertnia podziękował im za ich zaangażowanie i służbę dla Pana Boga oraz parafii. Mogliśmy również usłyszeć mini koncert w wykonaniu rodziny Sztwiertniów, którzy zaśpiewali kolędy z teatru "Stu". Podziękowano także radzie parafialnej oraz pracownikom ośrodka za ich pracę. Na zakończenie proboszcz wyraził nadzieję, iż spotkania te staną się już tradycją dla osób zaangażowanych w parafii.