Ostatnie dni 2010 r. i pierwsze 2011 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z małżonką spędzał w Wiśle. W Nowy Rok zaprosił przestawicieli wiślańskich Kościołów na nabożeństwo ekumeniczne do kaplicy św. Jadwigi Śląskiej, znajdującej się w jego rezydencji na Zadnim Groniu. Z oficjalnych gości, oprócz duchownych wiślańskich parafii luterańskich i ich małżonek, duchownych rzymskokatolickich, uczestniczyli w nim również przedstawiciele wiślanskiego samorządu z burmistrzem miasta Janem Poloczkiem na czele.
Nabożeństwo prowadzili proboszcz luterańskiej parafii w Wiśle-Czarnem ks. Adam Glajcar, który wygłosił kazanie oraz proboszcz katolickiej parafii w Wiśle-Nowej Osadzie o. Wiesław Wiśniewski. W liturgii wziął również udział ks. Stanisław Dorda i ks. dziekan Rudolf Wojnar. Na koniec udzielili oni wspólnego błogosławieństwa.
W swoim kazaniu, opartym o fragment Ewangelii wg św. Jana 14, 1 – 6, ks. Adam Glajcar. Duchowny mówił o drodze, którą jest Jezus Chrystus. Powiedział: "Na drogach 2011 roku będzie wiele szczęścia, radości, miłości, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka, gdy nie będziemy zapominali o Chrystusowym Słowie, które wiarę buduje, kształtuje i na tym niezniszczalnym fundamencie stawia. To pomaga kroczyć drogą, którą jest Jezus Chrystus". W modlitwach proszono Boga o błogosławieństwo dla Kościoła Powszechnego, dla pary prezydenckiej, wiślan wszystkich wyznań i o pokój na świecie.
Na zakończenie nabożeństwa Prezydent Bronisław Komorowski podziękował wszystkim za uczestnictwo w noworocznej modlitwie. Wskazał, jak ważną jest wspólna, ekumeniczna modlitwa, gdyż ona nie dzieli, ale tylko łączy. Zachęcał, aby jak było to powiedziane w czasie nabożeństwa, do szukania między sobą tego, co jednoczy, zbliża i łączy. Na koniec zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie do swojej rezydencji. Tam w Sali Pronaszki odbyła się druga część noworocznego spotkania.

źródło: luteranie.pl