Kościół Ewangelicki obchodził 31 października Pamiątkę i Święto Reformacji. Z serc wiernych płynęło dziękczynienie Bogu za odnowę Kościoła, którego Głową jest Jezus Chrystus, jedynym źródłem wiary Boże Słowo a zbawienie jest darem Bożej łaski na podstawie wiary. W to Święto Kościoła wpisały się jubileuszowe uroczystości z okazji 100-lecia istnienia ewangelickiej parafii oraz 80-lecia wybudowania i poświęcenia kościoła w Ostojićevie, miejscowości zamieszkałej przez potomków wiślan emigrujących na Bałkany w XIX wieku.

Uroczystości rozpoczęły się w wigilie Święta Reformacji koncertem w wykonaniu dwóch grup muzycznych z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle: Chóru pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer i Zespołu Młodzieżowego pod dyrekcją ks. Marka Michalika. Na niedzielne nabożeństwo przybyli duchowni Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Serbii, do którego należy parafia w Ostojićevie, na czele z ks. bp. Samuelem Vrbovskim, ks. sen. Pawłem Sklenárem, ks. Sladjanem Danielem Srdićem, ks. Marią Popićovą oraz obecnym administratorem parafii, ks. Vladimirem Lovásem. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował ordynariusz Diecezji Zrenjanińskiej, ks. bp László Német. Przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej był zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, ks. bp Paweł Anweiler, wraz, z którym udział w nabożeństwie wzięli polscy duchowni na czele z wiślańskimi proboszczami, ks. Waldemarem Szajthauerem i ks. Zdzisławem Sztwiertnią.

Ks. bp Paweł Anweiler w swoim wystąpieniu nawiązał do kazania, które wygłosił w czasie nabożeństwa w Wiśle po konferencji poświęconej potomkom wiślan w Osijicevie: „Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura”. Wskazał na wiarę tych, którzy przywędrowali z Wisły i tu w Ostojićevie założyli swoją parafię oraz wybudowali swój kościół obchodzący swój jubileusz 80 – lecia. W imieniu wiernych wszystkich wiślańskich parafii słowa pozdrowienia przekazał ks. Waldemar Szajthauer. Swoje przemówienie oparte na słowach Jezusa: „Ja jestem chlebem żywota” (J 6, 35) powiązał z trzymanym w ręce reformacyjnym chlebem w kształcie róży Lutra. Wskazał, że właśnie ten chleb zawiera w sobie całą historię wiślan wędrujących za chlebem, gdy z powodu głodu, jaki panował w Wiśle życie stało się kroczeniem po kolcach, było bardzo ciężkie i zmuszało do emigracji. Ten chleb znaleźli w Ostojićevie. W Słowackim Kościele Ewangelickim mogli karmić się chlebem żywym, którym jest Jezus Chrystus. Mówca podkreślił, że fakt, iż serce wiślan wpisane było w Krzyż Jezusa – co wyraża róża Lutra – pozwala nam dzisiaj przeżywać dziękczynne nabożeństwo dziękując Bogu za wiarę, na którą wskazał Biskup Paweł Anweiler. Ks. Waldemar Szajthauer oraz ks. Zdzisław Sztwiertnia, przekazali w imieniu wszystkich wiślańskich parafii ewangelickich dar w postaci dmuchawy do organ i funduszy na dalszy remont kościoła.

W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele władz gminnych. Stronę serbską reprezentował przewodniczący gminy Čoka, Predrag Mijić, a polską Burmistrz Miasta Wisły, Andrzej Molin, który złożył najlepsze życzenia mieszkańcom Ostojićeva oraz przekazał pamiątkowy prezent w postaci obrazu przedstawiającego pejzaż beskidzki. Podczas spotkania gości i mieszkańców zorganizowanego przez parafian z Ostojićeva nastąpiła wymiana jubileuszowych pamiątek. Wzruszające uroczystości i reakcje mieszkańców Ostojićeva na długo zostaną w pamięci ich uczestników. Najpełniej oddają klimat uroczystości słowa wypowiedziane przez ostojićevian, którzy stwierdzili: „To, czego nie doczekali ani nasi dziadkowie ani nasi ojcowie, tego doczekaliśmy My przeżywając sobotni koncert i niedzielne nabożeństwo”.

 

W imieniu wiślańskich parafii dziękujemy ks. bp Pawłowi Anweilerowi oraz radcy Maciejowi Oczkowskiemu i ich Małżonkom za udział w jubileuszowych uroczystościach w Ostojićevie.

 

Łaskawy Bóg niechaj błogosławi ostojićevskiej społeczności w ich życiu wiary i zawsze prowadzi ku błogosławionej przyszłości.

źródło: wisla.luteranie.pl