Podczas niedzielnego nabożeństwa (14 listopada) parafianie z Jawornika mieli możliwość przywitać misjonarkę z Etiopii - Izę Karpienię, która wraz ze swoim mężem Tamyru Tybebu przebywa obecnie w Polsce. Korzystając z okazji, Iza i jej mąż (ubrani w tradycyjne etiopskie stroje) podziękowali zborowi za kilkuletnie wsparcie nie tylko finansowe, ale i modlitewne. Na ręce ks. proboszcza Zdzisława Sztwiertni złożyli piękny prezent dla parafii – obrus utkany w charakterystyczne dla tego regionu świata barwy oraz makietkę z wyhaftowanym w języku amharskim wersetem biblijnym: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.(1J.4,16).

W trakcie zwiastowania Słowa Bożego Tamyru również posługiwał się językiem amharskim, a Iza była jego tłumaczką. Mówił w odniesieniu do fragmentu z Biblii o tym, że ludzie wierzący są „światłością świata” i powołani zostali do tego, aby być „umieszczonym na górze” i wskazywać innym na Jezusa. Świecić nie swoim, ale światłem wypływającym z Bożej miłości. Opowiadał również, jak trudno być chrześcijaninem w Etiopii czy też w ogóle w Afryce, gdzie największym zagrożeniem dla wierzących jest islam. Szczególnie prześladowani są muzułmanie, którzy nawrócili się i to ich właśnie spotykają największe represje. Z drugiej strony sam Tamyru należy do luterańskiego kościoła Mykane Jezus – jednego z najbardziej rozwijających się na świecie kościołów chrześcijańskich, który w ostatnich latach powiększył się  o ok. 600 tysięcy nowych członków.

Na zakończenie Tamyru wraz z Izą wzywał wszystkich wierzących do modlitwy o Etiopię, o społeczność, w której żyją i pracują, a także o zbawienie dla wszystkich dopóki czas łaski jeszcze się nie skończył.

W najbliższy czwartek (18 listopada) o godz. 18 odbędzie się spotkanie z misjonarzami, w trakcie którego, m. in. również dzięki prezentacji multimedialnej, przedstawiona zostanie dokładnie ich praca polegająca na nauczaniu Słowa Bożego oraz alfabetyzacji języka Gamo. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

M.B.