6 stycznia w święto Epifanii odbyło się w naszej parafii noworoczne spotkanie dla kobiet. Gościem spotkania była pastorowa Halina Sztwiertnia, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat: "Od ogrodu Eden po czasy współczesne - zwiedzenia". W czasie spotkania nie zabrakło wspólnego kolędowania, modlitwy i rozmów. Wspólny wieczór zakończył się kolacją, po której uczestnicy przeszli do kaplicy na nabożeństwo poprowadzone przez męża pastorowej Haliny, księdza Jana Sztwiertnię.