W niedzielę 21 stycznia 2007 roku zgodnie z przepisami prawa kościelnego
nowo wybrani radni zostali uroczyście wprowadzeni w urząd Rady Parafialnej.

Aktu wprowadzenia z upoważnienia Biskupa Diecezji Cieszyńskiej
dokonał proboszcz Parafii w Wiśle Jaworniku – ks. Zdzisław Sztwiertnia w
czasie nabożeństwa połączonego ze społecznością Stołu Pańskiego.

W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 26 listopada 2006 roku,
zostały wybrane następujące osoby:

Brózda Paweł
Bujok Jan
Cieślar Krzysztof
Cieślar Paweł
Drózd Zbigniew
Heczko Janina
Niemczyk Józef
Pilch Elżbieta
Podżorski Adam
Podżorski Jerzy
Słowiok Emilia
Szalbot Władysław

Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lat.
Po uroczystym ślubowaniu pastor pobłogosławił ich przyszłą pracę dla zboru,
a cała społeczność pomodliła się o mądrość i odpowiedzialną postawę
nowo wybranych radnych.
Następnie już po nabożeństwie odbyło się pierwsze posiedzenie,
którego celem było wybranie prezydium Rady Parafialnej.


Kuratorem ponownie została pani Elżbieta Pilch,
sekretarzem – pani Janina Heczko, a
skarbnikiem pozostał pan Krzysztof Cieślar.