W dniu 24 grudnia 2006, tradycyjnie jak co roku, o godz. 22.00 odbyło się wigilijne nabożeństwo w Kościele Ewangelickim w Wiśle Jaworniku. Wzięli udział w nim nie tylko licznie zgromadzeni parafianie, ale również prawie sześćdziesięcioosobowa grupa uczestników wczasów świąteczno-noworocznych, spędzająca ten szczególny czas w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w Jaworniku.
Liturgię poprowadził oraz wygłosił kazanie gospodarz Parafii i Ośrodka – ks. Zdzisław Sztwiertnia. W swoim zwiastowaniu nawiązał do słów z Ewangelii św. Jana: Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny; J.3,16, podkreślając zarówno tradycyjny, ale przede wszystkim duchowy wymiar przyjścia Jezusa na świat.
Nabożeństwo rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem, a w śpiewie poprowadzili zbór: młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny oraz chór parafialny.
Ciekawie przygotowane aranżacje muzyczne stworzyły niepowtarzalny nastrój Wigilii Narodzenia Jezusa – Zbawiciela.
Z modlitwą i radością w sercu zakończyliśmy nabożeństwo około godz. 24.00.