Kiedy jeden z łotrów, ukrzyżowany na wzgórzu Golgoty, przestał się buntować i bluźnić przeciwko Jezusowi, wtedy usłyszał od Jezusa słowa zawierające obietnicę i nadzieję: „Dziś będziesz w raju”. Gdy widzi, z jaka pokorą Jezus znosi wszystkie obelgi i upokorzenia, budzi się w nim sumienie i zaczyna dostrzegać swój grzech. On zostaje uratowany, w przeciwieństwie do drugiego złoczyńcy, dla którego Jezus nie ma odpowiedzi wobec usłyszanych pod swoim adresem złorzeczeń. Drugi łotr zostaje zgubiony na wieki. Uratowany lub stracony – to wybór, który świadomie musi podjąć każdy człowiek. Grzech jest zgubą, jest siłą niszczącą, która doprowadza do śmierci. Tylko przyjęcie ofiary Jezusa daje nam szansę uratowania życia.

O dwóch różnych postawach i dwóch różnych zakończeniach mówi także ewangeliczna przypowieść o Łazarzu. Tu również słowo Boże podkreśla ważność dokonania świadomego wyboru, aby „narodzić się na nowo” i z łaski, a nie z powodu uczynków, mieć pewność życia wiecznego. Dlatego bogacz z przypowieści, mimo że znał Abrahama, korzystając z życia nie poszedł śladami wiary, nie zadbał o duchowy aspekt swojej krótkiej, ziemskiej egzystencji i w konsekwencji nie ujrzał Królestwa Bożego.
Wokół problematyki krzyża oraz konieczności podjęcia najważniejszej życiowej decyzji przez każdego z nas skupione było zwiastowanie na tegorocznej ewangelizacji pasyjnej w Parafii w Wiśle Jaworniku w dniach od 26 do 28 marca. Ksiądz Henryk Mach z Bielska Białej wskazywał w swoich wypowiedziach na podstawowe pytania, na które powinien odpowiedzieć każdy uważający się za chrześcijanina: czy oddałeś swoje życie Jezusowi?; czy masz przemienione życie?; którą drogę ostatecznie wybrałeś- drogę prawdy, miłości w żywej relacji ze swoim Panem, czy też drogę zatracenia? Przypominał, iż chrześcijanin to ktoś, kto w Jezusie odnalazł sens i cel swojego życia.
Poza mądrymi przemyśleniami zwiastującego - ci, którzy przyjęli zaproszenie na spotkania ewangelizacyjne, mogli usłyszeć w piątek pieśni w wykonaniu wiślańskiej Orkiestry Misyjnej pod kierunkiem Lidii Niemczyk, a w sobotę – zespołu młodzieżowego z Wisły Centrum prowadzonego przez ks. Marka Michalika. Natomiast podczas niedzielnego nabożeństwa, które miało charakter rodzinny, wystąpiły kolejno: chór parafialny, zespół muzyczny oraz po raz pierwszy chórek dziecięcy. A dopełnieniem tego rodzinnego spotkania wiernych było błogosławieństwo udzielone przez proboszcza  ks. Zdzisława Sztwiertnię rocznemu Mateuszowi Burian. Nie zabrakło również świadectw wiary,  którymi podzielili się podczas kolejnych spotkań ewangelizacyjnych: pan Jan Kędzior z Olecek (członek Orkiestry Misyjnej), ks. Marek Michalik oraz w niedzielę pan Józef Niemczyk (prezbiter z Wisły Jawornika).
Myślę, że dla wielu uczestników tegoroczne spotkania ewangelizacyjne były ważnym przedświątecznym wydarzeniem duchowym, które pozwoliło wciąż na nowo przypominać, że tylko Jezus jest naszym ratunkiem i schronieniem, i tylko w nim mamy odkupienie naszych win oraz pewność zbawienia.

Marzena Brózda