Wprowadzenie proboszcza ks. Marcina Podżorskiego

W niedzielę 11 października ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urząd proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku.

Wprowadzenia dokonał, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z CME. W imieniu Rady Parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69.

Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował Domem Gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany proboszczem parafii. Ks. radca Waldemar Szajthauer przypomniał drogę służby ks. Sztwiertni zapoczątkowaną na Mazurach w Nidzicy i Działdowie a następnie w Ustroniu i Wiśle, podziękował także małżonce, Ewie Sztwiertni, za wsparcie męża w służbie.

W liturgii uczestniczył ks. radca Marek Londzin, teksty biblijne czytały pastorowe – Ewa Sztwiertnia i Elżbieta Podżorska. Wystąpiło także rodzinne trio – Przemysław Sztwiertnia, Anna Iskrzycka i ks. Piotr Sztwiertnia – śpiewając kilka pieśni.

Zdj. Szymon Brodacki, źródło: www.cieszynska.luteranie.pl

Nabożeństwo Żniwowe + przedstawienie pierwszoklasistów

W niedzielę 4 października 2020 roku przeżywaliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Tradycyjnie nabożeństwo rozpoczęto wejściem dzieci z zespołu „Drużyna Pana” które wniosły chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Chór dziecięcy zaśpiewał trzy pieśni.

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” (Psalm 145, 15) Słowami tego psalmu ks. Zdzisław Sztwiertnia przywitał wszystkich obecnych na uroczystym nabożeństwie i pobłogosławił chleb, za który Panu Bogu powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ksiądz Sztwiertnia modlił się o to, aby nigdy nie zabrakło go i innych produktów na naszych stołach. Zwrócił nie tylko uwagę na okazanie wdzięczności Panu Bogu za ochronę dla plonów, ale również na odpowiedzialność jaką Bóg na nas nakłada. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy dzielić się tym, co posiadamy z innymi – biednymi, głodnymi lub bezrobotnymi, aby sprostać temu, czego oczekuje od nas sam Bóg. A możliwości jest całkiem sporo, ponieważ ruszyła akcja „Kromka chleba dla bliźniego” oraz akcja „Prezent pod choinkę”, dzięki którym ktoś z potrzebujących może otrzymać nasze wsparcie. Podczas nabożeństwa przedstawiono zborowi uczniów klasy pierwszej udzielając im Bożego błogosławieństwa, a kurator Parafii wręczył uczniom skromny upominek. Obecne były na nabożeństwie: wychowawczyni klasy p. Joanna Cieślar, katechetka p. Halina Raszka i pani dyrektor SP-5 p. Katarzyna Czyż. W czasie nabożeństwa zebrano również ofiarę przeznaczoną na potrzeby Ewangelickich Domów Opieki. Dzieciom i opiekunom złożono życzenia Bożego prowadzenia i Jego ochrony w czasie nauki szkolnej w tym jakże trudnym okresie czasu.

Konfirmacja – 20.09.2020

20 września 2020 przy pięknej i słonecznej aurze, niedzielne nabożeństwo w 15. niedzielę po Trójcy Świętej miało charakter szczególny, gdyż podczas tej uroczystości 12 młodych parafian przystąpiło do konfirmacji. Zanim jednak do tego doszło, w niedzielę (06 września) odbył się egzamin przeprowadzony przez ks. Zdzisława Sztwiertnię. Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia Rady Parafialnej, księdza, katechetki i konfirmantów do kościoła.

 

 

Czytaj więcej...

Ks. Marcin Podżorski nowym proboszczem parafii w Wiśle-Jaworniku

W niedzielę 30 sierpnia 2020 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Marcina Podżorskiego na nowego proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku.

Wybory przeprowadził biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji, Tomaszem Bujokiem. Ks. Marcin Podżorski uzyskał 92 głosy, a ks. Karol Długosz 39. Jeden głos był wstrzymujący.
Wybory przeprowadzono ze względu na fakt, że dotychczasowy proboszcz, ks. Zdzisław Sztwiertnia, osiągnął wiek emerytalny.

Czytaj więcej...

Ważny komunikat

W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się w naszej Parafii Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, celem dokonania wyboru nowego proboszcza Parafii.
Do wyborów zgłosili się i zostali zatwierdzeni przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następujący kandydaci: ks. Karol Długosz z Bielska i ks. Marcin Podżorski z Cieszyna.
W niedzielę 02 sierpnia nabożeństwo poprowadzi ks. Marcin Podżorski, a w niedzielę 09 sierpnia ks. Karol Długosz.
Po nabożeństwach będą miały miejsce spotkania z kandydatami oraz ich prezentacja. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa.

Modlitwa

Prośba o wspólną modlitwę.

Biskup Diecezji Cieszyńskiej zachęca do włączenia się do wspólnej modlitwy.

Jezu, w czasie swojej ziemskiej służby ukazałeś swoją moc, troskę o chorych, słabych i potrzebujących. Uzdrawiałeś ich dolegliwości fizyczne, psychiczne i duchowe. 

Prosimy Cię, wesprzyj chorych na koronawirusa oraz tych, którzy potrzebują twojego uzdrowienia. Wspomóż wysiłki personelu medycznego, który z narażeniem własnego zdrowia otacza potrzebujących pomocą. Dzisiaj szczególnie polecamy Twojej opiece ks. Leszka Czyża i jego żonę Lidię, którzy przebywają w szpitalu. Niech poczują Twoją uzdrawiającą moc poprzez opiekę lekarzy i pielęgniarek. 

Usuń strach, lęk i poczucie odosobnienia od osób poddanych leczeniu lub przebywających na kwarantannie. Chroń ich rodziny i przyjaciół, obdarz pokojem wszystkich, którzy się o nich troszczą i ich kochają. Otocz nas swoją opieką i wypełnij nasze serca nadzieją.
Amen

Modlitwa

Modlitwa przyczynna Światowej Federacji Luterańskiej na 14 maja

Zachęcamy, by w czwartek 14 maja 2020 roku o godz. 20:00 modlić się słowami modlitwy przyczynnej Światowej Federacji Luterańskiej.

Czytaj więcej...

10 lat chórku dziecięcego

W ubiegłą sobotę nasz chórek dziecięcy świętował swoje 10-lecie służby w naszej Parafii. W niedziele wystąpili na nabożeństwie, wprawdzie w niepełnym składzie, ale z taką samą radością i energią śpiewali dla Pana 

Konkurs Sola Scriptura

Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura 2019/2020

Tegoroczna edycja konkursu biblijnego Sola Scriptura dotyczyła „Świadectwa Marka i Piotra o Jezusie” w oparciu o Ewangelię Marka. Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie czworo uczniów naszej parafii zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego. Odbył się on 11 stycznia w SP 2 w Ustroniu gdzie Dorota Niemczyk, Paulina Gwóźdź, Łukasz Szarzec oraz Andrzej Karkoszka odpowiadali na 25 pytań konkursowych. Do finału konkursu zakwalifikowali się: Dorota Niemczyk i Łukasz Szarzec. Wszystkim uczestnikom gratulujemy nie tylko wyników ale chęci czytania Słowa Bożego” które nie wraca puste”.

Kolędowanie bożonarodzeniowe 12.01.2020

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie” (…)

Psalm 98

Kolędowanie bożonarodzeniowe

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbyło się w naszej parafii kolędowanie w wykonaniu zespołu regionalnego „Wisła” i „Mała Wisła.” Oba zespoły wystąpiły razem podczas nabożeństwa i usługując pieśniami pozwoliły nam na nowo przenieść się w czas bożonarodzeniowy. Cieszymy się, że zespół już po raz drugi wystąpił w naszej parafii ubogacając nasze nabożeństwo nie tylko piękną muzyką i śpiewem, ale przede wszystkim umacniając naszą wiarę w Pana Jezusa. Śpiew i muzyka od zawsze pełniły funkcję chwalenia i uwielbiania Pana Boga. Oby jak najwięcej rozbrzmiewało ich w naszych kościołach zwłaszcza, że śpiew jest jak modlitwa, a kto śpiewa, ten dwa razy się modli.

 

Spotkanie pracowników i wolontariuszy Parafii 06.01.2020

W Święto Epifanii 06 stycznie 2020 r, odbyło się w naszej Parafii spotkanie Rady Parafialnej z pracownikami i wolontariuszami naszej Parafii.
Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, za każde zaangażowanie wspierające i przyczyniające się do życia naszej Parafii.Każdy z nas jest potrzebny i może swoją obecnością, czasem, siłami i talentem służyć drugiemu, służąc w ten sposób naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Niech Pan Bóg pobłogosławi nasz trud i staranie mocą swojego Ducha Świętego. Wszyscy obecni zostali obdarowani kalendarzami na rok 2020, a wolontariusze otrzymali bony do realizacji w księgarni „Warto”.

 

Pobyt dzieci z Ostojceva w naszej Parafii

W dniach 04 – 09 stycznia 2020 roku w naszym Domu Gościnnym przebywały dzieci z Ostojiceva (Serbia). Pobyt grupy 12 dzieci był możliwy dzięki wsparciu przez Parafie wiślańskie i Urząd Miasta Wisła. W ramach pobytu dzieci  były na basenie w Hotelu „Stok” i „Gołębiewski”. Korzystały z dobrodziejstw zimy na stoku „Siglany”. W ostatni wieczór dzieci spotkały się z Burmistrzem Miasta Wisły Tomaszem Bujokiem oraz ks. Waldemarem Szajthauerem i ks. Zdzisławem Sztwiertnią. Program pobytu przygotował pan Tadeusz Chmiel, który również opiekował się grupą w czasie jej pobytu w Wiśle.