Oto zalecenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca przesłane do parafii całego Kościoła w Polsce dnia 25 marca 2020 r.
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

Drodzy Duchowni,
1. Jestem zmuszony przedłużyć zawieszenie prowadzenia wszystkich nabożeństw w nadchodzącym okresie. Niestety zakaz ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia, aż do odwołania.

2. Konferencja Biskupów zarządza prowadzenie pogrzebów wyłącznie na cmentarzach. Wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia ograniczyło do 11 kwietnia 2020 r. możliwość sprawowania kultu religijnego, w tym również prowadzenia pogrzebów do 5 uczestników, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny i osób obsługujących daną uroczystość (np. pracowników zakładu pogrzebowego). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do tego ograniczenia.
3. Ponieważ liczba osób chorych oraz poddanych kwarantannie ciągle wzrasta, zobowiązuję duchownych, którzy ewentualnie zostaliby poddani kwarantannie do jej bezwzględnego przestrzegania oraz do powiadomienia o tym fakcie Biskupów Diecezjalnych i Biskupa Kościoła, w celu zapewnienia potrzebnych zastępstw.

5. Nabożeństwa transmitowane przez Telewizję Polską będą nadawane przez kolejne niedziele, łącznie z Wielkanocą, o godz. 13.00 w Programie III TVP (podobnie jak to było dotychczas) Nabożeństwo wielkopiątkowe będzie transmitowane o godz. 17.00 w programie Drugim Telewizji Polskiej.