Podobnie jak w ubiegłym roku mniej więcej o tej samej wiosennej porze, czyli od 30 marca do 6 kwietnia, mogliśmy skorzystać z możliwości technicznych i obejrzeć przekaz satelitarny ewangelizacji PRO CHRIST. Tym razem przesyłany był z jednego z licznych postenerdowskich miast – Chemnitz, dawniej Karl Marx Stadt. Na miejscu zgromadziło się ponad sześć tysięcy ludzi, a w wielu punktach Europy spotykano się, aby wspólnie o określonym czasie wziąć udział w ewangelizacji ponad granicami. Również i u nas, w Jaworniku, udało się kolejny raz dzięki współorganizatorom – Parafii Ewangelickiej i Parafii Rzymsko - Katolickiej zaangażować w to wyjątkowe przedsięwzięcie. Każdego wieczoru mieszkańcy Jawornika mogli uczestniczyć w Pro Christ u siebie, na miejscu. Przez kolejne cztery wieczory po krótkim 15-minutowym wprowadzeniu jednego z uczestników, można było wysłuchać zwiastowania ewangelisty Ulricha Parzanego. Oprócz tego kulminacyjnego momentu występował chór z Chemnitz, zaproszeni muzycy lub aktorzy z przygotowanym repertuarem. Nie zabrakło również przejmujących świadectw osób, które w różnych życiowych okolicznościach nawrócili się i rozpoczęli swoje życie z Jezusem. Pro Christ stało się dla nich sposobnością jedyną w swoim rodzaju, by móc się podzielić swoimi przeżyciami. Natomiast od piątkowego wieczoru począwszy, także w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek skończywszy, program na miejscu w jawornickiej kaplicy był znacznie bogatszy. Rozpoczynał się czterdzieści minut przed ewangelizacją z Chemnitz i zawierał oprócz ciekawych przemyśleń prowadzących (kolejno – Ani – przedstawicielki grupy młodzieżowej, ojca Juliana – franciszkanina, ks. Sławka – proboszcza parafii katolickiej i ks. Zdzisłąwa – proboszcza parafii ewangelickiej) występy zespołu młodzieżowego, grupy instrumentalnej czy też chóru mieszanego z ciekawym repertuarem muzycznym.
Tegoroczne poselstwo Ulricha Parzanego dotyczyło wielu ważnych dla każdego człowieka kwestii, takich jak m.in. komu możemy zaufać w czasie kryzysu nie tylko finansowego, ale i wartości; czy można udowodnić istnienie Boga; jak można zacząć życie od początku czyli o możliwości dokonania radykalnych zmian dzięki przyjęciu Boga do swojego życia; a także jakie związki są naprawdę ważne. Myślę, że każdy słuchacz otwarty na to żywe zwiastowanie mógł otrzymać wiele błogosławieństwa podczas tych wieczorów, a słowo Boże z pewnością poruszyło wiele ludzkich serc, pomogło zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i zmienić nastawienie co do wyboru życiowych priorytetów.

Marzena Brózda