6 stycznia, po nabożeństwie w naszej parafii odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, pracowników Domu Gościnnego oraz wolontariuszy, którzy biorą czynny udział w życiu parafii. Nie zabrakło czasu na refleksję nad służbą dla Pana Boga, swobodne rozmowy przy stołach, częstowanie się owocami i ciasteczkami. Także wymieniano uwagi na temat pracy wśród dzieci, zespołu młodzieżowego, chóru. Ksiądz przedstawił pokrótce również przedsięwzięcia, jakie udało się zrealizować w minionym roku. Jako formę podziękowania za swoją działalność, wolontariusze otrzymali bony do zrealizowania w hurtowni „Jack”, natomiast pracownicy Domu Gościnnego oraz członkowie Rady Parafialnej otrzymali kalendarze ścienne. Ten wspólnie przeżyty czas był dla wszystkich czasem na rozmowy, przemyślenia i radość z tego, że nasza parafia może mieć tak owocnie prowadzoną pracę wśród dzieci, młodzieży i całego zboru.