Liczna grupa kobiet z Jawornika skorzystała z zaproszenia na spotkanie noworoczne 28 stycznia br. Gościem spotkania była pastorowa Janina Kisza-Bruell. Swoje rozważania dotyczące konieczności całkowitego zaufania Królowi Królów, powierzania mu w gorliwych modlitwach każdej osobistej i bliźnich sprawy, ciągłego uczenia sie bezwzględnego przebaczania, oparła na wersecie "Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę" (Hbr 10,35).
Pani pastorowa poparła owe przemyślenia wieloma wzruszającymi przykładami z własnych życiowych doświadczeń oraz będących efektem przeżyć znanych jej osób. Nie zabrakło również uwielbiania naszego Pana we wspólnym śpiewie. Wyborny smak przygotowanych z tej okazji wypieków oraz wyśmienita "żebroczka" stanowiły miłe uzupełnienie duchowej uczty.
Taki wartościowy czas spędzony wspólnie w niezawodnym towarzystwie Zbawiciela sprzyja pogłębianiu z Nim naszych codziennych relacji. Oby takie chwile darowane nam były obficie.
Składamy za nie po prostu szczere "Bóg zapłać".

J.H.