Przy pięknej, słonecznej pogodzie, i licznie zgromadzonych uczestnikach jubileuszowego nabożeństwa, przeżywaliśmy w niedzielę Rogate 06 maja br.  podniosłą uroczystość pamiątki poświęcenia kaplicy w Wiśle Jaworniku. Uroczystościom poświęcenia kościoła towarzyszył śpiew chóru parafialnego, dziecięcego oraz zespołu młodzieżowego.Proboszcz parafii – ks. Zdzisław Sztwiertnia przywitał wszystkich zgromadzonych na nabożeństwie, podkreślając wyjątkowy jego charakter związany z obchodami 35 – lecia poświęcenia Kościoła.

Szczególnie cieszyliśmy się obecnością ks. Bpa Jerzego Samca, który zwiastował Boże Słowo, oraz ks. Vladimira Lovasa z Aradaca w Serbii, ks. radcy Waldemara Szajthauera z Wisły i Burmistrza Miasta Wisła – p Tomasza Bujoka, którzy przekazali zgromadzonym słowa pozdrowienia. Witając obecnych ks. proboszcz przypomniał okoliczności powstania kaplicy w Wiśle Jaworniku (pierwotnie jako Domu Katechetycznego w 1983 roku, który miał przede wszystkim służyć młodzieży). Podziękował również wszystkim, którzy pomogli przy organizacji dzisiejszej uroczystości. Za dary do wypieku wspaniałych kołaczy, pomoc przy ich wypieku. Za prace porządkowe, ustawienie namiotów oraz za piękny wystrój kaplicy. Po nabożeństwie, na zewnątrz kaplicy, odbył się piknik parafialny. Przy grochówce, kiełbaskach z grilla, tradycyjnych kołaczach, kawie i herbacie można było spędzić razem czas. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych – dmuchanego zamku.