02 maja, dla wielu dzień jak co dzień, ale nie dla nas mieszkańców Jawornika, a już z pewnością nie dla Pani Heleny Niemczyk i najbliższych jej sercu osób. W tym dniu Pani Helena obchodziła 100 rocznicę swoich Urodzin. Nieczęsto zdarza się okazja uczestniczenia w takim Jubileuszu. Szczere, z głębi serc płynące życzenia, piękne kwiaty oraz wspaniały okolicznościowy tort. W imieniu władz miasta Wisły Jubilatkę obdarował ciepłymi słowami, naręczem kwiatów oraz "koszem obfitości" burmistrz Tomasz Bujok.

Nie zabrakło przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeżywaniu tej wzniosłej chwili uczestniczyły córki Jubilatki z gronem wnucząt, prawnucząt i praprawnucząt wraz z rodzinami. Słowa modlitwy ks. Zdzisława Sztwiertni za 100 lat Bożej opieki oraz wspólnie wykonana pieśń "Aż dotąd prowadził mnie Bóg" wycisnęły łzy wzruszenia w oczach Jubilatki oraz zgromadzonych gości.  Drogiej Jubilatce życzyliśmy kolejnych lat w dobrym zdrowiu, pod bezpiecznymi Ojcowskimi skrzydłami, w towarzystwie życzliwej córki Emilii z mężem Andrzejem, którzy na co dzień opiekują się sędziwą mama i babcią. Niechaj dobry Bóg nadal ją chroni w zagłębieniu swoich dłoni. Dzień ten był szczególny również dlatego, że wnuczka naszej jubilatki p. Danuta Bujok obchodziła jubileusz 60 – lecia urodzin. Zacnym jubilatkom: Ad multos annos.