W dniach 05 – 07 listopada odbyły się wieczory ewangelizacyjne, będące kontynuacją transmitowanych przez łącza satelitarne w ciągu ostatnich lat spotkań organizowanych w wielu miejscach na całym świecie i o tym samym czasie. Celem jest prowadzenie ludzi do wiary w Boga.

 

W Parafii EA w Wiśle Jaworniku mówcą wieczorów był ks. Marek Londzin z Dzięgielowa. Podczas zwiastowania w zrozumiały sposób tłumaczył, jak człowiek może odnaleźć Boga. Mówił o najważniejszych wartościach w życiu każdego, takich jak wolność, miłość czy poczucie sensu istnienia. Tylko dzięki wierności Bożym zasadom i przede wszystkim powierzeniu Panu Bogu swojego życia wiara może stać się osobistym przeżyciem, pozwalającym na rozwój osobistej relacji ze Zbawicielem.
W czwartkowe popołudnie w śpiewie prowadził parafialny chór, a w sobotę mieliśmy okazję wysłuchać  koncertu uwielbiającego zespołu CME z Dzięgielowa.
Ewangelizacja Pro Christ dała możliwość nie tylko wysłuchania chrześcijańskiego przesłania zawartego w kazaniach ks. Marka Londzina, ale także prowadzenia rozmów przy słodkim poczęstunku, na który każdego wieczoru zapraszał proboszcz parafii, ks. Zdzisław Sztwiertnia.

Marzena Brózda