"Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie"

Ps.145,15

W pierwszą niedzielę października odbyło się w kaplicy w Wiśle Jaworniku Dziękczynne Święto Żniw. Nabożeństwo rozpoczął i poprowadził proboszcz ks. Zdzisław Sztwiertnia. Trzeba zaznaczyć, że tu, na Ziemi Cieszyńskiej, w szczególny sposób od pokoleń szanowano dary otrzymane z pracy na roli, dlatego tego dnia ołtarz został obficie i pięknie przystrojony płodami ziemi. W trakcie nabożeństwa można było wysłuchać również pieśni w wykonaniu zespołu młodzieżowego, który poprowadził zgromadzenie w śpiewie i w liturgii.

Natomiast teksty biblijne odczytane zostały przez parafiankę – Iwonę Burian, będącą również mamą jednego z tegorocznych pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Ośmioosobowa grupa małych zborowników miała okazję zaprezentować się wraz ze swoją wychowawczynią –panią Elżbietą Panek, katechetką – panią Haliną Raszką oraz panią dyrektor szkoły – Katarzyną Czyż. Każdy z pierwszoklasistów otrzymał prezent wręczony w imieniu całej Rady Parafialnej przez panią kurator Marzenę Brózdę.

Na zakończenie niedzielnej uroczystości, już po nabożeństwie, wszyscy parafianie mogli spędzić ze sobą czas przy kawie, słodkim poczęstunku oraz chlebie posmarowanym masłem i smalcem.