Ewangelickie "Leśne Kościoły" w Beskidach od kilkunastu lat stanowią cel naszych parafialnych wycieczek. Odwiedziliśmy dotąd kilka miejsc położonych w Beskidzkich lasach, gdzie w okresie kontrreformacji (1654-1709) ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego potajemnie odprawiali nabożeństwa, gdyż pozbawieni zostali wszystkich kościołó przez cesarza Ferdynanda III. Wcześniej "kamień" na Równicy, stół ołtarzowy "Jan" w Bielsku-Białej, "na Bukowej" w Wiśle, kilkakrotnie "Zakamień" w Nydku na stoku Czantorii, a tym razem Godula w Ligotce Kameralnej. Nim jednak 5 września dotarliśmy na Godulę zatrzymaliśmy się w Trzanowicach w muzeum ks. Jerzego Trzanowskiego (1592-1637). Wystawa podzielona na trzy działy: życie, dzieło i dziedzictwo Trzanowskiego przybliża postać tego niezwykłego ewangelickiego księdza, religijnego pisarza, autora kancjonału "Cithara Sanctorum". Mimo wielu cierpień i doświadczeń, jakie stały się udziałem zaledwie 45 lat życia Jerzego Trzanowskiego, nigdy nie zawiodła jego głęboka wiara oraz wytrwałość w wierności Bogu i Pismu Świętemu. Cennych informacji zarówno z działalności Trzanowskiego, jak też z dziejów i obecnego życia parafian w Trzanowicach udzielił nam miejscowy proboszcz ks. Tomasz Tyrlik. 

Kolejnym etapem wycieczki był szczyt położony w pasmie Ropicy w Beskidzie Śląsko-Morawskim o nazwie Godula. Wąską, leśną drogą, wijącą się wśród bogatego drzewostanu, złożonego głównie z Buków i Świerków dotarliśmy, a raczej dojechaliśmy na szczy góry.Potem krótki spacer leśną ścieżką i już jesteśmy na polance, w centrum której stoi ołtarz-pomnik upamiętniający miejsce spotkań ewangelików w czasach prześladowań, jeden z trzech leśnych kościołów na terenie Republiki Czeskiej. W 1931 roku Macierz Ewangelicka im, Jerzego Trzanowskiego uzyskała pozwolenie na postawienie tego pomnika z okazji 150-lecia Patentu Tolerancyjnego. Odsłonięcia pomnika dokonano 04 listopada 1931 roku. Kielich na pomniku symbolizuje Czeską Reformację. Obecnie co roku w maju odbywają się spotkania przy kamieniu. Wiele ciekawych szczegółów związanych z tym miejscem przekazał nam prowadzący naszą grupę przewodnik Beskidzki z Ustronia pan Michał Pilch. Zatrzymaliśmy się także w Ligotce Kameralnej, by zwiedzić zabytkowy kościół ewangelicki z 1782 roku oraz poznać historię parafii i kościoła przedstawioną przez miejscowego proboszcza ks. Firlę. Wycieczkę zakończyło wspólne grillowanie i powrót do Jawornika.

Niewątpliwie był to dla wszystkich uczestników wycieczki dobry wspólny czas. dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjazdu.