Tegoroczna ewangelizacja w Wiśle Jaworniku miała charakter szczególny, ponieważ prowadzona była przez naszego parafianina – brata Józefa Niemczyka.

To wyjątkowe wyróżnienie, gdy mamy wśród nas osobę, która usługuje w różnych parafiach  podczas ewangelizacji, prowadzi grupy biblijne w zborach czy w domach, a także nawiązuje indywidualne kontakty z ludźmi poszukującymi i duchowo zagubionymi. Cieszy tym bardziej, że również Jaworniczanie mieli okazję wysłuchać Bożego Słowa zwiastowanego przez naszego zborownika, sąsiada, kogoś spośród nas.  

Tematem tegorocznej ewangelizacji pasyjnej (od 20 do 22 marca) były trzy podstawowe, fundamentalne wartości dla każdego wierzącego  - a mianowicie – wiara, nadzieja i miłość. Każdemu zagadnieniu poświęcony został kolejny dzień. W piątek dotyczył zatem –„Wiary”. W ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy: „abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego” J.20,3). Słowa te udowadniają, że wiara w rozumieniu Biblii to żywa autentyczna relacja z Bogiem i Jego synem, Jezusem Chrystusem. I nie chodzi tu bynajmniej o wiarę w jego historyczną  egzystencję, ale bycie narodzonym na nowo przez Słowo Boże i Ducha Świętego 

oraz prowadzenie życia jako potwierdzenia autentyczności wiary. 

Podczas kolejnego sobotniego wieczoru brat Józek Niemczyk podkreślał, iż dzięki nadziei nie musimy koncentrować się tylko na doczesnym świecie, ale mieć szeroką perspektywę nieba, wieczności. Warunkiem niezbędnym jest przyjęcie Bożej oferty zbawienia. O potrzebie wyraźnej odpowiedzi na Boże wezwanie i dokonanie tym samym osobistego wyboru zwiastujący mówił następnego dnia podczas niedzielnego nabożeństwa. W ostatniej  części ewangelizacji  dotyczącej  miłości, brat Józek odwołał się do przykładu Lota i jego wyjścia z Sodomy i Gomory, aby podkreślić ogromną miłość i cierpliwość  Pana Boga do nas, grzesznych ludzi zarówno w biblijnych czasach, jak i obecnie. 

W trakcie ewangelizacji nie zabrakło wzruszających świadectw osób, które podzieliły się doświadczeniem życia z Panem Bogiem na co dzień - od momentu świadomego powierzenia swojego życia oraz bycia w stałej relacji z Nim. Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu parafialnego chóru, a także zespołu muzycznego „20+” ze Skoczowa oraz zespołu „Hosanna” z Goleszowa.

Każdego popołudnia oraz po nabożeństwie parafianie mogli spotkać się przy kawie, herbacie i cieście, aby wspólnie  spędzić  czas. 

Marzena Brózda