Tego dnia chcemy dziękować Bogu za wszystko, co otrzymujemy od Niego. Po pierwsze:

- to podziękowanie za chleb powszedni, o który prosimy w Modlitwie Pańskiej. Po drugie:

- to doskonała okazja do wskazania na Boga Stworzyciela, który troszczy się o człowieka.

 Tak było w niedzielę 05.10.2014, kiedy przeżywaliśmy uroczyste nabożeństwo z okazji dziękczynienia za plony.

Tradycyjny bochen chleba został wniesiony przez dzieci, aby został pobłogosławiony.

 

Nabożeństwo rozpoczęło się śpiewem chóru dziecięcego, swoimi pieśniami usłużył także chór mieszany.

Pięknie ustrojony ołtarz płodami ziemi pobudzał do wdzięczności Bogu. Kazanie tego dnia oparte było na fragmencie listu do Hebrajczyków

13, 15-16. “A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu”.

 

Po nabożeństwie spotkaliśmy się w jadalni na degustacji tradycyjnego chleba z masłem i smalcem.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli dary i przystroili naszą kaplicę.