"Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich – tradycja, współczesność, perspektywy" - pod takim hasłem spotkali się uczestnicy jubileuszowego, dwudziestego Forum Ewangelickiego w Wiśle-Jaworniku. Przez dwa dni aktywnie dyskutowano, referowano na temat roli kobiet, ich zmieniających się na przestrzeni lat zadań. W uroczystej inauguracji udział wzięli m.in. starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk, burmistrz miasta Wisła Jan Poloczek, biskup diecezji cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler. 

Piątek poświęcony był następującym referatom: Nurt ewangelicki w twórczości Oskara Kolberga (dr A. Nawrocka-Wysocka), Czy tylko „Kuchnia, Kościół, Dzieci”? Kobiety w polskim protestantyzmie w XIX i w pierwszej połowie XX w., (prof. T. Stegner), Anna Wazówna – infantka Szwecji i Polski (mgr A. Saar-Kozłowska). Popołudnie wiązało się z wysłuchaniem komunikatów: informacje o działalności szkół ewangelickich, Obrazy z przeszłości a współczesność diakonek (diakon H. Radacz), Udział kobiet w życiu Kościołów reformowanych języków romańskich (ks. T. Pieczko). Pracowity pierwszy dzień obrad zakończono przy regionalnej kolacji i śpiewie zespołu "Wańcy".

Sobota to kolejna okazja, by wysłuchać następujących referatów: Obecność Biblii w dokumencie Światowej Federacji Luterańskiej „Gender Justice Policy”  (prof. K. Wojciechowska), Doświadczenia kobiety-prezbitera w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce (B. Przewłocka-Pachnik), Gender w perspektywie antropologicznej (dr G. Kubica). Uczestnicy mogli również zapoznać się z sylwetką Marii Geysztowt Bernatowicz (W. Magiera). Dyskutowano również na temat przyszłości Forum, zasadności organizowania kolejnego spotkania (prawdopodobnie w Zelowie), poruszano aktualne kwestie społeczne i kościelne, skierowano również wniosek do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce o niedyskryminowanie kobiet w pracy kościelnej. Dzień zakończono projekcją dwóch filmów: Cieszyńska uliczka kobiet oraz Katarzyna von Bora.

Forum zakończyło się niedzielnym nabożeństwem w Kościele Jezusowym w Cieszynie, odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą Marii Geysztowt Bernatowicz.

Forum współpracuje z Kościołami ewangelickimi w Polsce, w szczególności ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi (Polskie Towarzystwo Ewangelickie) oraz szkołami ewangelickimi (w szczególności w Cieszynie, Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie). Plonem prawie każdego Forum są publikacje zawierające wszystkie wystąpienia wygłaszane podczas Forum, oraz artykuły zamieszczane w różnych czasopismach. Obecnie głównym organizatorem lub współorganizatorem Forów jest Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Jubileuszowe Forum odbyło się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.