Dnia 3 listopada 2007 roku w Wiśle – Jaworniku miało miejsce Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet. Temat spotkania brzmiał: „Piękno godności i świętość życia stworzonego przez Boga” w oparciu o Psalm 139 „Panie, cudownie mnie stworzyłeś”. Pastor Don Richman, duchowny w USA od 1992 roku działający w organizacji misyjnej na terenie Europy wschodniej swój pierwszy wykład poświęcił dziełu stworzenia, cudownego stworzenia każdego z nas na obraz Boga. Wykład uzupełniony był projekcją filmu dotyczącą rozwoju płodu od poczęcia celem uzmysłowienia nam wspaniałości Bożego dzieła. Stwórca obdarzył człowieka, w odróżnieniu od innych istot żywych, darem mowy oraz darem rozumu; abyśmy mogli komunikować się z Nim.
Tematem drugiego wykładu było „Odkupienie i deklaracja”. Bóg szanuje każdego z nas oraz obdarza należną człowiekowi czcią. W wielu miejscach Pismo Święte wskazuje na okazywany przez Boga szacunek dla człowieka. Człowiek zobowiązany jest patrzeć na innych ludzi jak na Boże stworzenie i także ich szanować.
Często szukamy sposobów wyznaczenia swojej wartości. Porównujemy się z drugą osobą, jej inteligencją, wyglądem. Dążymy do osiągnięcia jakiejś pozycji. Tak naprawdę należy znajdować swoją wartość w odniesieniu do Słowa Bożego. To co robimy w naszym życiu jest demonstracją tego w Kogo wierzymy, Kogo słuchamy, Kogo czcimy. Jesteśmy powołani do ochrony życia. Zbyt długo nasze kościoły milczały na temat aborcji i eutanazji. Według Boga od poczęcia aż po naturalną śmierć życie jest święte.
Każdy z wykładów zamykały dwa pytania, na które szukałyśmy odpowiedzi w trzyosobowych grupkach. Mogłyśmy wówczas wymienić swoje poglądy na dany temat, rozwiać wątpliwości i podziękować Bogu w modlitwie. Ten dobry, wspólnie spędzony czas wypełniony został także pieśniami dziękczynnymi i uwielbiającymi naszego Niebieskiego Ojca. Wszystkie III wykłady zostały nagrane i można je nabyć w księgarni „Warto” w Cieszynie.