Zaśpiewaj duszo moja, niech śpiew twój pięknie brzmi!
Niech całą swoją wolą, dziś chętnie służę ci.
Bo warto Panu służyć, warto dla niego żyć, warto wielbić Go
każdego dnia słowem, czynem i pieśnią.

 

Mamy tego pełną świadomość nie tylko we wtorkowe wieczory spotykając się na próbach chóru, ale każdego dnia. Szczególnym dla nas dniem była niedziela 11 maja, gdyż mogliśmy dziękować Bogu za 30 lat chórowej posługi. Pieśnią "Dziękujemy ci Panie", specjalnie przygotowaną na ten jubileusz, chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za to, że przez te wszystkie lata tak cudownie nas wspierał i prowadził. Ze zdwojoną siłą zabrzmiała pieśń "Gdy Chrystus nasz Pan" w wykonaniu chórzystów obecnie śpiewających i tych, którzy byli członkami chóru wcześniej, ale chwilowo skorzystali z "chórowego urlopu" i z pewnością do nas powrócą.

Po tym krótkim wprowadzeniu wystąpiła pani kurator Marzena Brózda dziękując w imieniu Rady Parafialnej i całej Parafii duchowemu opiekunowi chóru ks. Zdzisławowi Sztwiertni, pani dyrygent Janinie Polok, prezesowi chóru Zbigniewowi Czyżowi i całej chórowej rodzinie za 30 lat wiernej służby. Pieśń "Świętujmy razem" poprzedziła krótką historię chóru zaprezentowaną przez prezesa Zbigniewa Czyża. Z uwagi na problemy zdrowotne naszego proboszcza, posługę duszpasterską pełnił w tym dniu ks. Andrzej Mendrok. Przed kazaniem chór zaśpiewał kilka pieśni, a po kazaniu kilka kolejnych przygotowanych na ten jubileusz. Prawdziwą radością było dla nas wykonanie pieśni "Z wiarą wstań" wspólnie z najmłodszymi chórzystami rozwijającymi swoje muzyczne talenty w chórku dziecięcym działającym bardzo aktywnie przy naszej Parafii. Pieśnią "O jak to dobrze i miło" wyśpiewaną wspólnie przez chórzystów obecnych i zaproszonych oraz dzieci zakończyliśmy nasze w tym dniu śpiewanie na Bożą chwałę.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością reprezentanci wiślańskich chórów działających w parafiach ewangelickich, poseł RP - Czesław Gluza, sekretarz UM Wisły - Jan Cieślar, przewodniczący Komisji Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej - ks. Alfred Staniek i wielu innych gości, którzy nie szczędzili ciepłych słów podziękowań i życzeń chórzystom, opiekunowi ks. Z. Sztwiertni, naszej naj-wspanialszej pani dyrygent Janinie Polok i niepowtarzalnemu prezesowi Zbigniewowi Czyżowi.

Po wspólnym, uroczystym obiedzie przyszedł czas na prezentację multimedialną stanowiącą przypomnienie minionych 30 lat chórowej służby w Parafii, w różnych regionach Polski oraz podczas zagranicznych koncertów przy kawie i jubileuszowym torcie nie zabrakło całego mnóstwa radosnych wspomnień z tamtych lat. Z głębokości naszych serc dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości, dziękujemy gościom, parafianom obecnym na koncercie, a w szczególności Panu niebios oraz ziemi za wszystko, czym uraczył nas przez te 30 lat służby, prosząc jednocześnie o Jego wielkie błogosławieństwo i wytrwanie w tej służbie przez wiele jeszcze kolejnych lat.

Zwracamy się również z gorącą prośbą do wszystkich, którzy potrafią wygospodarować dwie godziny tygodniowo, by zasilili chórowe szeregi i pomogli nam wielbić pieśnią Boży majestat.