Dnia 22 marca 2014 roku odbyły się w Parafii Ewangelickiej w Ustroniu rekolekcje dla radnych diecezji cieszyńskiej. W spotkaniu, które przywitaniem zgromadzonych i modlitwą rozpoczął gospodarz Parafii – ks. Piotr Wowry, wzięło udział ok. 90 przedstawicieli okolicznych zborów. Następnie głos zabrał ks. Marek Londzin (obecny przewodniczący diecezjalnej Komisji Ewangelizacji i Misji Kościoła EA), wprowadzając zebranych w tematykę tegorocznych rekolekcji.

 

Główny punkt programu stanowił wykład ks. Adama Podżorskiego na temat: „Biblia – fundament wiary człowieka i kościoła”. Podkreślał potrzebę nie tylko osobistego czytania Słowa Bożego systematycznie, każdego dnia, ale także studiowania go w parafialnych społecznościach, na różnego rodzaju spotkaniach. Jest to niezmiernie ważne, aby zarówno własne życie, jak i życie Kościoła opierać na biblijnym fundamencie. Na radach parafialnych ciąży obowiązek zajmowania się przede wszystkim, obok kwestii gospodarczych, sprawami duchowymi. Każdy radny powinien dbać o swój rozwój duchowy, o osobistą relację z Bogiem poprzez stałe i systematyczne czytanie Biblii, a także angażować się we wszelkie działania poświęcone szeroko rozumianemu poznawaniu Bożego Słowa. Jego życie też powinno być przykładem obcowania z Bogiem nie tylko od święta, ale codziennie.

Po wykładzie radni mieli okazję przedyskutować problem w mniejszych grupach i następnie na szerszym forum przedstawić ostateczne konkluzje. Dzielono się doświadczeniami na temat różnych możliwości studiowania Biblii, problemów z tym związanych; a także w jaki sposób Biblia jest obecna w domu, pomocna przy wychowywaniu dzieci. Okazuje się, że człowiek pragnący żyć wg Bożych zasad napotyka na wiele trudności, będąc stale konfrontowany z wzorcami obowiązującymi we współczesnym świecie. Przeciwstawienie się tym tendencjom, bycie wiernym Bożemu Słowu wymaga wielu wyrzeczeń, ale tylko w ten sposób możemy być przekonywującymi świadomymi chrześcijanami oddziaływującymi na środowisko kościelne, zawodowe czy w rodzinie.

Marzena Brózda