Tradycyjnie, w Święto Epifanii 06 stycznia (poniedziałek) odbyło się po nabożeństwie spotkanie Rady Parafialnej z pracownikami i wolontariuszami naszej Parafii.

Spotkanie to było okazją do spojrzenia na miniony rok, a także do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych płaszczyzn służby w naszej Parafii. Przy zastawionych stołach w świątecznej atmosferze był czas na kolędowanie. Podczas tego spotkania ks. proboszcz podziękował obecnym.za ich pełną poświęcenia służbę dla Parafii. Wolontariuszom Parafii wręczono jako podziękowanie talony do zrealizowania w drogerii "Alicja". W czasie tego spotkania głoś zabrał prezes naszego chóru Zbigniew Czyż, który nawiązał do jubileuszu 30 rocznicy poświęcenia Domu Katechetycznego. Przypomniał, że w bieżącym roku nasz chór przygotowuje się do jubileuszu 30 lat śpiewania na chwałę Bogu. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni zostali obdarowani książeczką: "Gdzie jest nasze Betlejem" autorstwa Lidii Czyż.