W trakcie niedzielnego nabożeństwa parafianie mogli poznać tegorocznych pierwszoklasistów, których przedstawił ks. proboszcz Zdzisław Sztwiertnia:


1. Cieślar Anna
2. Czyż Dawid
3. Dubiel Szymon
4. Niemczyk Bartosz
5. Pilch Justyna
6. Pilch Monika
7. Spyra Martyna
8. Troszok Natalia
9. Wantulok Katarzyna

Nowym  członkom społeczności szkolnej, na dobry początek, wręczyła prezenty pani kurator.
Przedstawieni zostali również tegoroczni konfirmanci:
1. Cieślar Katarzyna
2. Czyż Patrycja
3. Franek Martyna
4. Szlauer Magdalena
5. Szturc Monika
6. Goryczka Tomasz
7. Pilch Feliks
8. Zmełty Mateusz
9. Zygmański Kamil

Liturgię poprowadził oraz kazanie na temat tego, iż wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga niezależnie od statusu materialnego, wygłosił ks. Zdzisław Sztwiertnia.W śpiewie prowadził zespół młodzieżowy, w wykonaniu którego usłyszeliśmy kilka dynamicznie zaśpiewanych pieśni. Swój udział w uwielbianiu Boga miały również dzieci, które wykonały przygotowane na szkółce niedzielnej piosenki.
Konfirmantom, jak i małym parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa, ufności Bożym obietnicom zawartym w Jego Słowie, sprostania wszystkim obowiązkom i prowadzenia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który nigdy nie zawodzi.
Marzena Brózda