W dniu 6 maja 2007 roku Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle Jaworniku przeżywała pamiątkę poświęcenia świątyni. Przybyli na tę uroczystość goście oraz parafianie zostali powitani serdecznymi słowami i modlitwą przez proboszcza ks. Zdzisława Sztwiertnię. Wielu ludziom wielkiego serca należy się podziękowanie za to, że przyczynili się 21 lat temu do powstania kaplicy, która służy zborownikom i przyjezdnym. Dzięki temu miejscu można skupić się nie tylko na modlitwie, dziękując Bogu za każdy darowany z łaski dzień, ale także słuchając i rozważając Słowo Boże. Tu również odbywają się kwartalne spotkania dla kobiet i małżeństw, konferencje misyjne czy szkoleniowe dla nauczycieli szkółek niedzielnych. Natomiast w okresie wakacyjnym korzystają z kaplicy również uczestnicy wczasów rodzinnych, świąteczno-noworocznych, obozów dziecięcych i młodzieżowych.
Warto sobie przypomnieć, jaką rolę odgrywa kościół w naszym życiu lub w życiu tych, którzy przybywają do Jawornika tylko na chwilę, by wspomnieć słowa apostoła Pawła – „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz. 2,42.
Niezastąpione są modlitwy o to, aby tradycja pamiątki założenia świątyni stała się czynnikiem integrującym społeczność ewangelicką i wpajającym świadomość przynależności wyznaniowej.
Niewątpliwie o kontynuacji tradycji świadczą występy chórów działających w parafii, a reprezentujących różne pokolenia. W pieśniach uwielbili
i podziękowali Bogu za dotychczasowe błogosławieństwa: parafialny chór oraz młodzieżowa grupa wokalna. A kazanie wygłosił zaproszony na uroczystość biskup Mieczysław Cieślar.
Nie obyło się bez bardzo smacznych kołaczy przygotowanych jak co roku przez parafianki z Koła Pań.