W niedzielę 22 stycznia 2012 roku zgodnie z przepisami prawa kościelnego nowo wybrani radni zostali uroczyście wprowadzeni w urząd Rady Parafialnej.

Aktu wprowadzenia z upoważnienia Biskupa Diecezji Cieszyńskiej dokonał proboszcz Parafii w Wiśle Jaworniku – ks. Zdzisław Sztwiertnia w czasie nabożeństwa połączonego ze społecznością Stołu Pańskiego.

W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 27 listopada 2011 roku, zostały wybrane następujące osoby:

Brózda Marzena

Brózda Paweł

Burian Łukasz

Bujok Jan

Chraścina Wiesława

Cieślar Szymon

Cieślar Tomasz

Niemczyk Tomasz

Pilch Elżbieta

Podżorski Adam

Słowiok Emilia

Szalbot Władysław

Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lat.

Po uroczystym ślubowaniu ksiądz pobłogosławił ich przyszłą pracę dla zboru, a cała społeczność pomodliła się o mądrość i odpowiedzialną postawę nowo wybranych radnych.

Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady wybrali prezydium w składzie:

Kurator Parafii - Marzena Brózda

sekretarz – Wiesława Chraścina

skarbnik -  Szymon Cieślar.