Dane statystyczne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle - Jaworniku za rok 2011

 

Liczba dusz:        860 /-7                                     2010

Chrzty:                13 (9dz; 2chł)                          11

Konfirmanci:      7  ( 5 + 2)                                  8

Śluby:                  2 (1 mieszany)                         5

Pogrzeby:            15 (3 kob.; 8 męż.)                   9

 

Wstąpiły do Kościoła:  0

Wystąpiły z Kościoła:    0

Przyprowadziło się:      8

Wyprowadziło się:        15

 

 

Nabożeństwa:     niedzielne i świąteczne:       79

spow.- komunijne:              42

pasyjne:                             6

adwentowe:                       4

ewangelizacja pasyjna:          3

ewangelizacja adwentowa:    2

 

Sakrament Ołtarza:      1 361

w tym: Kom. Św. w domu:       49 osób

 

Składkę kościelna opłaciło 62% uprawnionych parafian.

Lekcje nauczania kościelnego były prowadzone przez katechetkę i księdza. Około 50 dzieci uczęszczało na szkółkę niedzielną prowadzoną przez pracowników świeckich. Młodzież spotykała się co sobotę na swoich zebraniach.

W naszej Parafii działał chór, który służył śpiewem w czasie uroczystości parafialnych, nabożeństw niedzielnych. W czasie nabożeństw rodzinnych służył nam zespół młodzieżowy i chórek dziecięcy.

Serdecznie pragniemy z tego miejsca podziękować wszystkim za wszelką wykonaną w minionym roku służbę i pracę dla dobra naszej Parafii i naszego Kościoła. Dziękujemy pracownikom szkółki niedzielnej, chórowi i dyrygentce, prowadzącym zespół młodzieżowy, organistom i kościelnej, pracownikom Ośrodka, Radzie Parafialnej.

Przede wszystkim zaś dziękujemy Wam drogie siostry i bracia za wszelki wkład w życie zboru, za ofiary, niesienie pomocy potrzebującym. Czynimy to słowami: „Bóg zapłać”.