Do Wisły przyjechała dwudziestotrzyosobowa grupa dzieci i młodzieży, potomków wiślan, którzy wyemigrowali do Banatu w XIX wieku wraz z czterema opiekunami.

 

Celem pobytu było: poznanie kraju praojców, wzmocnienie więzi łączących ostojićevskich wiślan z krajem rodzinnym, poznanie kultury polskiej.

Podczas tego krótkiego pobytu dzieci miały możliwość poznania Wisły. Uczestniczyły w wycieczce tzw. „ciuchcią”, poznając poszczególne doliny miasta. Zobaczyły, między innymi, rezydencję Prezydenta RP na Zadnim Groniu, zaporę w Czarnym, skocznię narciarską w Malince. Miały możliwość zapoznania się ze skansenem przy Muzeum Beskidzkim oraz atrakcjami turystycznymi w centrum miejscowości.

Dzięki sponsorom korzystały z basenów w Hotelu „Stok” (trzykrotnie) i Hotelu „Gołebiewski” oraz atrakcji wesołego miasteczka. Uczestniczyły w zajęciach sportowych organizowanych na terenie ośrodka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku, w którym zostały zakwaterowane.

Grupę odwiedzili: Wojciech Dębowski - prezes „Wspólnoty Polskiej” z Bielska-Białej, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Paweł Anweiler, Jan Poloczek – burmistrz Wisły, a także wielu mieszkańców Wisły, którzy chcieli spotkać się z krewnymi bądź przyjaciółmi z Ostojićeva. Dzieci otrzymały pamiątki oraz paczki ze słodyczami.

Wydaje się, że cele tego krótkiego pobytu zostały osiągnięte i wzmocnią nie tylko więzi łączące mieszkańców obu miejscowości, ale rozbudzą zainteresowanie ziemią ojczystą. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego pobytu, a szczególnie „Wspólnocie Polskiej”, która udzieliła wsparcia finansowego, a także Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu za działania na rzecz społeczności potomków wiślan w Ostojićevie.

Renata Pilch