Iza Karpienia nie jest dla naszej Parafii tylko jedną z wielu misjonarzy, którzy odwiedzili zbór w Jaworniku. To dla nas osoba szczególna, gdyż od kilku lat staramy się  wspierać ją finansowo i modlitewnie, dlatego  ma w naszej pamięci i sercu wyjątkowe miejsce.
Także z tego powodu z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o jej przyjeździe do Polski i odwiedzinach naszej Parafii. Iza wraz ze swoim mężem, Etiopczykiem – Tameru Tybebe wzięła udział w niedzielnym nabożeństwie, jak również parafianie mieli okazję dowiedzieć się więcej o jej pracy w czwartkowe popołudnie tj. 18 listopada. W trakcie spotkania misjonarka Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego opowiedziała nam o projekcie, w którym jest wraz z Tamyru zaangażowana. Ich służba w zakresie alfabetyzacji języka gamo oraz uzdalniania ludzi do czytania i korzystania z Pisma Świętego w Południowej Etiopii przynosi bardzo wymierne efekty. Udało im się zorganizować lub brać bezpośredni udział w wielu warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli czy też pracowników alfabetyzacji języka ludu Gamo, a także wydać elementarz oraz podręcznik do matematyki.  Rozwój edukacji w tym zróżnicowanym językowo i kulturowo kraju, jakim jest Etiopia, ma fundamentalne znaczenie. Biorąc również pod uwagę fakt, że połowa mieszkańców tego afrykańskiego państwa, liczącego prawie 80 milionów ludności, to dzieci poniżej piętnastego roku życia. Nauczenie ich czytania i pisania powoduje nie tylko podniesienie jakości życia, ale przede wszystkim pozwala korzystać z przeznaczonego dla nich Słowa Bożego.
Iza,dzięki prezentacji multimedialnej, przybliżyła uczestnikom spotkania kulturę oraz charakter Etiopii. Mogliśmy poznać okolicę,  w której mieszka i pracuje. Poznać ludzi i ich styl życia oraz problemy, z którymi się borykają, a które wynikają z ubóstwa, braku higieny, niskiego poziomu edukacji oraz demonicznych wierzeń. Przyniesienie im Dobrej Nowiny, dzięki alfabetyzacji języka gamo, to możliwość radykalnej zmiany życia zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Jak bardzo pragną żywego Słowa, które daje człowiekowi prawdziwą wolność i przynosi nadzieję, świadczy fakt, iż luterański Kościół Mekane Jezus należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się i powiększających o nowych członków wspólnot chrześcijańskich.

Naszym zadaniem wobec misjonarzy jest modlitwa o siły, mądrość i Bożą ochronę dla Izy i Tamyru podczas ich służby; o prowadzenie przez nich szkoleń dla nauczycieli; o dobrą współpracę z lokalnymi władzami i kościołami; o to, by Boże Słowo było czytane i zmieniało życie mieszkańców jednego z najbardziej biednych krajów na świecie.

Marzena Brózda