W środę (21 kwietnia) gościliśmy w naszej parafii Anię Pinkas, wolontariuszkę z „Misji Serca i Ewangelii”, która dzieliła się z nami swoimi przeżyciami z drugiej wyprawy misyjnej do Burkina Faso w Afryce. W lutym dziewięcioosobowa grupa misjonarzy odwiedziła to jedno z najbiedniejszych państw świata, by zrealizować następujące projekty:
- zakup Biblii w języku francuskim i Moore;
- opłacenie metryk urodzenia dla dzieci z klasy V z okręgu Pobe Mengao;
- wyposażenie szkolne dla szkoły podstawowej w Pobe Mengao;
- zakup materiałów i nauka wyplatania torebek.
Ania, z racji swego zawodu, była odpowiedzialna za prowadzenie warsztatów z  udzielania pierwszej pomocy, rozdanie środków opatrunkowych i leków, a także udzielanie porad medycznych mieszkańcom.
Swoją relację misjonarka wzbogaciła prezentacją zdjęć oraz utworami muzycznymi w języku etnicznym Moore. Ponadto po spotkaniu każdy mógł  podejść do stolika i zobaczyć przedmioty  przywiezione z czarnego lądu.  Myślę, że wszyscy poczuliśmy się zachęceni do żarliwszej modlitwy o Anię, o wierzących Afrykańczyków i dalsze działania misyjne wśród nich.