Początek nowego roku zwykle bywa czasem refleksji nad tym, co pozostawiliśmy za zamkniętymi drzwiami starego roku w zakresie różnych sfer naszego życia. Czy i w jakim stopniu zrealizowaliśmy plany i zamierzenia podjęte przed rokiem? Co przyniosło nam pełnię satysfakcji, a co wyraźnie zaniedbaliśmy? Jakim celom służyły nasze działania? Z tego typu i podobnymi dylematami, ale związanymi z pewnymi fragmentami życia duchowego naszej parafii zmierzyliśmy się w niedzielne popołudnie 3 stycznia 2010 roku.
W nadal panującym jeszcze świątecznym nastroju, w blasku świec, wśród dobrodziejstw świątecznego stołu, w atmosferze kolędowania spotkali się pracownicy naszej parafii i domu gościnnego, członkowie rady parafialnej, młodzi nauczyciele szkółek niedzielnych oraz przedstawiciele naszej młodzieży aktywnie działający w parafii. Z ust i z głębi serca naszego proboszcza ks. Sztwiertni popłynęło wiele ciepłych słów wdzięczności pod adresem zgromadzonych osób za ich pełną poświęcenia służbę ubogacającą życie duchowe naszej jawornickiej parafii w 2009 roku.
Służbę tę nadal pragniemy rozwijać, stawiając sobie coraz ambitniejsze zadania i wyzwania, głównie w zakresie pozyskiwania dla Boga tych członków naszej społeczności, którzy stojąc ciągle na rozstajach życiowych dróg nie potrafią sami podjąć właściwej decyzji.
Mając świadomość pełnego zaufania obietnicy zawartej w słowach „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1,9) i składając nasze losy w Jego ręce możemy mieć tę pewność, że Pan będzie wspierał nasze działania oraz nadawał im właściwy kierunek także w tym roku. I za to wszystko już teraz, na starcie do kolejnej mety chcemy wyrazić Mu swoje dziękczynienie.

J.H.