W dniach od 11 do 13 grudnia w Parafii Ewangelickiej w Wiśle Jaworniku odbyła się ewangelizacja, którą poprowadził ks. Grzegorz Giemza (dyr. CME w Dzięgielowie).
Swoje piątkowe wystąpienie rozpoczął od zadania pytania: czym jest szczęście? Pastor przekonywał, iż właśnie czas adwentu sprzyja myśleniu o szczęściu, a swoje przemyślenia przedstawił w oparciu o fragment ewangelii Mateusza dotyczący ośmiu błogosławieństw. Okazało się, że w Bożym rozumieniu poczucie szczęścia znaczy zupełnie coś innego niż według ludzkich wyobrażeń. I często oznacza biedę, poniżenie, pokorę, smutek czy poświęcenie. Życie z Chrystusem to nie dostatek, ale nowe spojrzenie na nas samych i na innych – proces ten nazywa się nawróceniem. Tylko Bóg jest w stanie diametralnie zmienić życie człowieka. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg odpuszcza je nam i zmienia naszą egzystencję. Zwiastowanie Słowa Bożego ks. Giemza kontynuował w sobotnie popołudnie, a następnie podczas niedzielnego nabożeństwa. Odwołując się do wybranych fragmentów z listu do Koryntian, wskazywał na potrzebę podjęcia indywidualnej decyzji przez każdego człowieka jeszcze za życia. Pastor przypomniał również biblijną prawdę, że mamy ogromną obietnicę nowego życia., a także o tym, by nie osądzać jeden drugiego („Nie sądźcie przed czasem”). Warto ją przyjąć do swojego serca, podejmując ostateczną decyzję dotyczącą własnej przyszłości, zwłaszcza w kontekście bliskiego przyjścia Pana.
Podczas kolejnych ewangelizacyjnych spotkań świadectwem życia podzielili się zarówno mieszkańcy Jawornika – pan Jurek Czyż oraz Piotr Sztwiertnia, a także Adam Cieślar- członek zespołu muzycznego „Oktet” z Malinki. Oprócz naszych gości o stronę muzyczną zadbał również miejscowy młodzieżowy zespół i chór mieszany.
Kolejna ewangelizacja, tuż przed świętami, miała, jak co roku, przypomnieć o fundamentalnych sprawach dotyczących naszego przyszłego życia – nie tylko tego doczesnego, ale przede wszystkim o przygotowaniu się osobiście na przyjście Pana, gdyż czas jest blisko i warto podjąć najważniejsze życiowe decyzje, aby prawdziwy pokój, radość i szczęście znaleźć w bliskiej relacji z Bogiem.