Tradycyjnie jak co roku, podobnie jak niezmienny jest rytm przyrody, w parafii w Wiśle Jaworniku, jak i w wielu innych ewangelickich zborach, obchodzono Dziękczynne Święto Żniw w pierwszą niedzielę października. Święto to przypomina nam nie tylko o bliskim związku człowieka z przyrodą, ale przede wszystkim o wdzięczności, jaką winniśmy Bogu za otrzymane dary. Zachęca również do wspierania innych, o czym mówi tekst z Księgi Izajasza 58,7-12: „… podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.”

Wyjątkowość tego nabożeństwa polega na tym, że ołtarz jest pięknie przyozdobiony darami natury, czyli kwiatami, warzywami, owocami, a na początku spotkania do kościoła wchodzą dzieci ubrane w odświętny, ludowy strój i wręczają pastorowi dary, stanowiące symbol nadziei oraz ciągłości Stworzenia, za które odpowiedzialne są kolejne pokolenia.

Tego dnia Bóg został uwielbiony w pieśniach śpiewanych przez dzieci ze szkółki niedzielnej, młodzieżowy zespół muzyczny oraz parafialny chór mieszany. Natomiast po nabożeństwie parafianie mogli spotkać się przy kawie, herbacie oraz wypiekach (tradycyjnie przygotowanych przez młodzież). Można było również degustować świeży chleb posmarowany smalcem, pamiętając jednocześnie o tym, że najlepszym podziękowaniem za chleb powszedni jest podzielona kromka chleba pomiędzy ubogich i potrzebujących.

„Bądź na wieki pochwalon,

Nieśmiertelny Panie !

Twoja łaska,

Twa dobroć  

Nigdy nie ustanie”.

/J.Kochanowski/M.B.