„Niech mnie Twój dobry Duch prowadzi”( Ps.143, 10) – zawsze słowami psalmisty możemy taką modlitwę kierować do Boga. W Duchu Św. Bóg sam przychodzi, by w nas zamieszkać. Od czasów biblijnych święto Pięćdziesiątnicy obchodzono, gdy przyroda wokół piękniała, a wiosna jaśniała pełnym blaskiem, świat budził się do życia. Tak i dzisiaj chrześcijanie świętują zesłanie Ducha św. w miesiącach rozpoczynających lato, a w tym roku dokładnie 01 czerwca. Jest to czas przejścia, niezwykle ważny dla roślin, zwierząt i ludzi. Podobnie jak świat przyrody potrzebuje wody i odpowiednich warunków do rozwoju, tak i my, ludzie wymagamy „wody życia” do wzrostu duchowego.
W dniu pamiątki zesłania Ducha św., będącym również świętem Pięćdziesiątnicy, parafianie z Wisły Jawornika zebrali się na uroczystym nabożeństwie, aby w pieśniach i modlitwie uwielbiać i dziękować Bogu za obecność Ducha Św. w ich życiu. Następnie, dzięki temu że pogoda dopisała, mogli spędzić wspólnie czas na tradycyjnej jajecznicy oraz przy kawie i pysznych kołaczach.

M.B.