10 maja 2009 roku – ten dzień z pewnością zapadnie głęboko w pamięci młodym gimnazjalistom z drugiej klasy, z Parafii Ewangelickiej w Wiśle Jaworniku.  Na niedzielnym nabożeństwie, w obecności całego zboru, zaprezentowali swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji religii prowadzonych przez proboszcza parafii w Jaworniku – ks. Zdzisława Sztwiertnię. Sześcioro tegorocznych konfirmantów – pięciu chłopców i jedna dziewczyna – mieli możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami ze zgromadzonymi parafianami na temat modlitwy: jej charakteru, treści i formy. Dzięki ich odpowiedziom każdy mógł przypomnieć sobie podstawowe prawdy wiary, o których z biegiem czasu tak szybko zapominamy. Konfirmanci, choć nieco zestresowani, z zadania wywiązali się znakomicie. Życzymy im, aby nauka konfirmacyjna pomogła im w podjęciu świadomej decyzji o przyjęciu Jezusa do swojego życia i wierności oraz ufności Bożym obietnicom.


M.B.