×

Błąd

Not a JPEG file: starts with 0x00 0x00 `/home/zmszaman/domains/jawornik.eu/public_html/images/stories/gal/96/IMG3779.JPG' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/347
Not a JPEG file: starts with 0x00 0x00 `/home/zmszaman/domains/jawornik.eu/public_html/images/stories/gal/96/IMG3779.JPG' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/347

Ewangelizacyjne spotkanie ze zwiastowanym Bożym Słowem miało miejsce w Kościele Ewangelickim w Wiśle Jaworniku w dniach od 5 do 7 grudnia. Słuchaczami, a zarazem usługującymi w śpiewie w sobotnie popołudnie był zespół muzyczny z Malinki. Mieliśmy również okazję wysłuchania świadectwa jednego z członków zespołu - Daniela, który opowiedział o swojej drodze życia z Bogiem. Natomiast o stronę muzyczną w pozostałe wieczory zadbali gospodarze – w piątek zaśpiewał młodzieżowy zespół muzyczny, a podczas niedzielnego nabożeństwa – parafialny chór mieszany.
Ewangelizację poprowadził doktor Ibrahim ag Mohamed. Jego biografia jest bardzo niezwykła – urodził się i wychował na skraju Sahary, w muzułmańskiej rodzinie nomadów. W wieku 22 lat poznał osobiście Pana Jezusa. Przetłumaczył Nowy Testament na język tamasheq i przez 15 lat pracował jako pastor zboru w północnej części Mali (Afryka). Zaangażowany w ewangelizację, pracę radiową oraz zakładanie zborów. Przez wiele lat był wykładowcą w szkole biblijnej w Gao. Obecnie wraz z żoną Małgorzatą i dwiema córkami przebywa w Polsce.
Podczas kolejnych wieczorów Ibrahim przedstawił wiele bardzo interesujących przemyśleń, zawierających liczne odniesienia do tekstu biblijnego, na temat Bożych obietnic. W pierwszym piątkowym wykładzie, nawiązując do Księgi Mojżesza, do fragmentu pokazującego protoplastów rodu ludzkiego , czyli do Adama i Ewy, ukazał nam początki i konsekwencje upadku pierwszych ludzi, a jednocześnie wskazał na odkupieńczą rolę Jezusa Chrystusa, dającą nam, grzesznikom, nadzieję. W zakończeniu podkreślił fundamentalną kwestię dotyczącą ludzkiego życia – mianowicie, że istnieją tylko dwie kategorie ludzi – zbawieni lub zgubieni i tylko dwa przeznaczenia – niebo lub piekło. Wybór zależy tylko od każdego człowieka.
W drugim wykładzie skupił się na wskazaniu tych fragmentów Biblii, w których mamy wyraźne potwierdzenie Bożej obietnicy danej ludziom. Już w Starym Testamencie wszystkie znaczące proroctwa wskazywały na postać Chrystusa, który przyszedł na świat, by nas zbawić; dać nam przykład, jak mamy żyć; i ofiarować nam życie w obfitości. Trzecie, niedzielne spotkanie stanowiło kontynuację poprzednich ze zwróceniem szczególnej uwagi
na wyjątkową rolę biblijnych pięciu kobiet, za pomocą  których Bóg przygotował naród żydowski do niesamowitych zdarzeń, mających miejsce wiele lat później i świadczących
o Bożej łasce trwającej do dziś.
Myślę, że tegoroczna ewangelizacja okazała się szczególnym czasem dla słuchaczy, gdyż stała się inspiracją do przemyśleń na temat własnych, osobistych relacji z Bogiem.

M.B.

 

{gallery}gal/96{/gallery}