„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie"                    Ps.145,15

W pierwszą niedzielę października odbyło się w kaplicy w Wiśle Jaworniku Dziękczynne Święto Żniw. Nabożeństwo rozpoczął proboszcz Zdzisław Sztwiertnia, przywołując tekst o chlebie autorstwa Emilii Michalskiej, poetki pochodzącej ze Śląska Cieszyńskiego. Tu bowiem, na Ziemi Cieszyńskiej w szczególny sposób od pokoleń szanowano dary otrzymane z pracy na roli. I dlatego właśnie tradycyjny bochenek chleba został księdzu wręczony przez dzieci ubrane odświętnie w góralskie stroje. Innym ludowym akcentem okazał się występ „Wańców” - zespołu śpiewaczego z Jawornika. W trakcie nabożeństwa można było wysłuchać również pieśni w wykonaniu dzieci ze szkółki niedzielnej oraz parafialnego chóru mieszanego. Oczywiście, tradycyjnie już wystąpił zespół młodzieżowy, który poprowadził zgromadzenie w śpiewie i w liturgii. Nie obyło się również bez kolejnej lekcji, poprowadzonej przez Weronikę Podżorską, a mającej na celu nauczenie całego zboru kolejnego wersetu. Tym razem były to słowa z psalmu 103: Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
Natomiast teksty biblijne odczytane zostały przez przedstawicieli Rady Parafialnej – Elżbietę Pilch i Józefa Niemczyka. Na zakończenie niedzielnej uroczystości mieliśmy okazję zobaczyć krótki reportaż filmowy przygotowany przez Szymona Brózdę rejestrujący pobyt młodzieży z Bieszczadach w czasie wakacji. Mogli oni spędzić ze sobą kilka dni dzięki pieniądzom zebranym w trakcie roku ze sprzedaży ciast podczas kościelnych uroczystości.
I tym razem również, już po nabożeństwie, nie zabrakło słodkiego poczęstunku, na który zaproszeni zostali wszyscy parafianie.
M.B