W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się w naszej Parafii Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, celem dokonania wyboru nowego proboszcza Parafii.
Do wyborów zgłosili się i zostali zatwierdzeni przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następujący kandydaci: ks. Karol Długosz z Bielska i ks. Marcin Podżorski z Cieszyna.
W niedzielę 02 sierpnia nabożeństwo poprowadzi ks. Marcin Podżorski, a w niedzielę 09 sierpnia ks. Karol Długosz.
Po nabożeństwach będą miały miejsce spotkania z kandydatami oraz ich prezentacja. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa.