Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie” (…)

Psalm 98

Kolędowanie bożonarodzeniowe

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbyło się w naszej parafii kolędowanie w wykonaniu zespołu regionalnego „Wisła” i „Mała Wisła.” Oba zespoły wystąpiły razem podczas nabożeństwa i usługując pieśniami pozwoliły nam na nowo przenieść się w czas bożonarodzeniowy. Cieszymy się, że zespół już po raz drugi wystąpił w naszej parafii ubogacając nasze nabożeństwo nie tylko piękną muzyką i śpiewem, ale przede wszystkim umacniając naszą wiarę w Pana Jezusa. Śpiew i muzyka od zawsze pełniły funkcję chwalenia i uwielbiania Pana Boga. Oby jak najwięcej rozbrzmiewało ich w naszych kościołach zwłaszcza, że śpiew jest jak modlitwa, a kto śpiewa, ten dwa razy się modli.