19 maja 2019 niedzielne nabożeństwo miało charakter szczególny, gdyż podczas tej uroczystości 4 młodych parafian przystąpiło do konfirmacji. Zanim jednak do tego doszło, w niedzielę 28 kwietnia miała miejsce prezentacja przybliżająca zagadnienie Spowiedzi i Komunii Świętej przygotowana przez konfirmantów.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia Rady Parafialnej, księdza, katechetki i konfirmantów do kościoła. W trakcie niedzielnej uroczystości ks. Z. Sztwiertnia przywitał wszystkich zgromadzonych, następnie poprowadził liturgię, zaś rodzice konfirmantów czytali fragmenty Pisma Świętego. Swoje kazanie ksiądz oparł na słowie z Ew. Mat. 7, 13 – 16a. Przed złożeniem ślubowania, konfirmanci podziękowali zborowi, rodzicom, rodzicom chrzestnym, a także duszpasterzowi i pani katechetce za dotychczasowe prowadzenie i umacnianie w wierze. Konfirmanci prosili również o dalsze wsparcie i prowadzenie w życiu. Po złożeniu ślubowania wręczono konfirmantom świadectwa i prezent od Parafii – Pismo Święte. Przekazano również życzenia od burmistrza miasta Wisła – p. Tomasza Bujoka.   

Do tegorocznych konfirmantów, a mianowicie: Martyny Cieślar, Kamila Pilcha, Mateusza Pliszczyńskiego i Macieja Zawady zwrócił się również kurator Rady Parafialnej Władysław Szalbot podkreślając, że z dniem konfirmacji stali się pełnoprawnymi członkami Parafii. Do tegorocznych konfirmantów przemówił również przedstawiciel młodzieży: Piotr Pilch, który zaprosił konfirmantów na najbliższe spotkanie młodzieżowe i zachęcił do zaangażowania się w życie parafialne.