25 lutego 2019 r. na co miesięczne spotkanie dla kobiet zaproszona została pani pastorowa Anna Wantulok z Jaworza. W sposób ciekawy i bardzo urozmaicony przedstawiła ona temat: „Kobiety … jakie jesteśmy?”
         Kobieta w Starym Testamencie pełniła przede wszystkim rolę towarzyszki mężczyzny, była żoną i matką. Wykonywała codzienne prace domowe, ale zdarzało się, że pełniła ważną funkcję społeczną (Debora). Kobieta w Nowym Testamencie ma znaczący wpływ
na historię zbawienia ludzkości – Maria stała się matką Syna Bożego. Elżbieta natomiast była matką Jana Chrzciciela. Niektóre z nich, życie poświęciły Bogu – jak prorokini Anna. Prelegentka szerzej omówiła postacie Marii i Marty – sióstr Łazarza. Marta – służąca i Maria – słuchająca. To zróżnicowanie postaw obu sióstr sprawiło, że stały się wzorem dla życia czynnego i życia kontemplacyjnego.
         Wizerunek współczesnej kobiety uległ przemianie wskutek zachodzących procesów społecznych i ekonomicznych. Kobiety pragną się rozwijać, spełniać i być aktywne w różnych dziedzinach życia. Kobiety są nieodłącznymi towarzyszkami mężczyzny i tak już pozostanie. Są ich wsparciem duchowym i emocjonalnym. Czasy się zmieniły, ale powołanie kobiety zostało takie samo. W dalszej części mogłyśmy wysłuchać fragmentów „Z pamiętnika Adama i Ewy” Marka Twaina, zobaczyć prezentację pt. „Kobieta” oraz krótki film Joe Monster „Chłopiec pisze wypracowanie o tym, jakie są kobiety?”

         Spotkanie zakończyły cytaty sławnych ludzi o kobietach. „Kobieta ma tylko jedną wadę. Zapomina, ile jest warta!”