20 maja 2018 niedzielne nabożeństwo w Święto Zesłania Ducha Świętego miało charakter szczególny, gdyż podczas tej uroczystości 9 młodych parafian przystąpiło do konfirmacji. Zanim jednak do tego doszło, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (10 maja) odbył się tradycyjnie już egzamin przeprowadzony przez ks. Zdzisława Sztwiertnię. Egzamin ten stanowił przypomnienie prawd poznanych przez dwa lata nauki przedkonfirmacyjnej, a dokładnie dotyczył Modlitwy Pańskiej. Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia Rady Parafialnej, księdza, katechetki i konfirmantów do kościoła.

W trakcie niedzielnej uroczystości ks. Z. Sztwiertnia przywitał wszystkich zgromadzonych, następnie poprowadził liturgię,  zaś konfirmanci czytali fragmenty Pisma Świętego. Swoje kazanie oparł na słowie ap. Pawła z 1 Kor 2, 12 – 16. „A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył”. Przed złożeniem ślubowania, konfirmanci podziękowali zborowi, rodzicom, rodzicom chrzestnym, a także duszpasterzowi i pani katechetce za dotychczasowe prowadzenie i umacnianie w wierze. Konfirmanci prosili również o dalsze wsparcie i prowadzenie w życiu. Po złożeniu ślubowania wręczono konfirmantom świadectwa i prezent od Parafii – Pismo Święte. Przekazano również życzenia od burmistrza miasta Wisła – p. Tomasza Bujoka.   

Do tegorocznych konfirmantów, a mianowicie: Łukasza Cieślara, Piotra Cieślara, Nikoli Kobielusz, Dawida Kozoka, Szymona Legierskiego, Magdaleny Pezda, Agaty Troszok, Julii Zawada, Daniela Zwiasa zwrócił się również kurator Rady Parafialnej Władysław Szalbot podkreślając, że z dniem konfirmacji stali się pełnoprawnymi członkami Parafii. Do tegorocznych konfirmantów przemówił się również lider młodzieżowy – Daniel Pilch, który zaprosił konfirmantów na najbliższe spotkanie młodzieżowe i zachęcił do zaangażowania się w życie parafialne. W trakcie nabożeństwa młodzież podziękowała za naukę i opiekę ks. Zdzisławowi Sztwiertni i katechetce. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał parafialny chór mieszany pod dyrekcją p. Janiny Polok.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że konfirmacja nie stanie się dla tych młodych ludzi jedynie tradycją, miłą uroczystością, ale pozwoli im uświadomić sobie prawdę, że rozpoczęcie swojego życia z Panem Jezusem, wyznanie Mu swoich grzechów, zmianę życia, zaufanie we wszystkim – zależy tylko i wyłącznie od każdego z nich. Natomiast my, jako zbór, możemy dodawać im odwagi i kierować wzrok na Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.