3 stycznia w naszej parafii odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, pracowników Domu Gościnnego oraz wolontariuszy, którzy biorą czynny udział w życiu parafii. Nie zabrakło czasu na wspólne, poświąteczne kolędowanie, refleksję nad służbą dla Pana Boga. Także wymieniano uwagi na temat pracy wśród dzieci, zespołu młodzieżowego, chóru. Szukano również nowych inicjatyw, pomysłów, by zainteresowanie Kościołem i parafią stale się rozwijało. Jako formę podziękowania za swoją działalność, wolontariusze otrzymali bony do zrealizowania w hurtowni „Jack”. Ten wspólnie przeżyty czas był dla wszystkich czasem na rozmowy, przemyślenia i radość z tego, że nasza parafia może mieć tak owocnie prowadzoną pracę wśród dzieci, młodzieży i całego zboru. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość oraz liczymy, iż takie spotkania będą odbywały się częściej.