W niedzielę 08 stycznia 2017 roku zgodnie z przepisami prawa kościelnego
nowo wybrani radni zostali uroczyście wprowadzeni w urząd Rady Parafialnej.

Aktu wprowadzenia dokonał ks. bp dr Adrian Korczago czasie nabożeństwa połączonego ze społecznością Stołu Pańskiego.

W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 27 listopada 2011 roku, zostały wybrane następujące osoby:

Bujok Jan
Burian Łukasz
Cieślar Adam
Cieślar Krzysztof
Czyż Wanda
Pilch Jerzy
Podżorski Adam
Słowiok Emilia
Staniek Jerzy
Szalbot Władysław

Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lat.


Po uroczystym ślubowaniu ksiądz biskup pobłogosławił przyszłą pracę dla zboru, a cała społeczność pomodliła się o mądrość i odpowiedzialną postawę nowo wybranych radnych.
W czasie pierwszego posiedzenia dokonano wyboru Prezydium Rady Parafialnej.
Prezesem Rady Parafialnej został ks. Zdzisław Sztwiertnia
                  Kuratorem: Władysław Szalbot
                  Sekretarzem: Jerzy Staniek
                  Skarbnikiem: Krzysztof Cieślar

Święto Epifanii - 06 stycznia

W Święto Epifanii, 06 stycznia miało miejsce spotkanie Rady Parafialnej z wolontariuszami, członkami chóru dziecięcego, zespołu młodzieżowego, chóru parafialnego, nauczycielami szkółki niedzielnej oraz pracownikami ośrodka. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz witając wszystkich przybyłych. Spotkanie było przeplatane wspólnym kolędowaniem. Był czas na wspomnienia, refleksje i przemyślenia. Wszyscy obecni otrzymali folder wydany z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji oraz przekazano im informacje dotyczace planowanych uroczystości w roku jubileuszowym. Ponadto wolontariusze Parafii otrzymali jako podziękowanie za swoją służbę dla społeczności jawornickiej talony do realizacji w wydawnictwie naszego Kościoła "Warto".  Na koniec spotkania ks. proboszcz jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i służbę dla dobra Parafii w Wiśle Jaworniku.

 

zdjęcia: Arkadiusz Drozd