W II niedzielę Adwentu podsumowano w czasie nabożeństwa "Reformacyjny Konkurs Plastyczny".

Komisja konkursowa oceniła prace.

W grupie I - klasy I - III

1 miejsce uzyskał: Mateusz Burian

2 miejsce  Dorota Niemczyk

Mateusz Gąsior

3 miejsce  Maja Pliszczyńska

Antoni Pilch

 

w grupie II - klasy IV - VI

1 miejsce uzyskał: Mateusz Pliszczyński

2 miejsce  Aleksandra Gąsior

Jan Pilch

 

W grupie gimnazjalistów przyznano dwa wyróżnienia:

dla Dominiki Pilch i Michała Pilcha.