„Jezus wyzwala w kobiecie to, co najlepsze”
Temat kolejnego spotkania, a jednocześnie tytuł następnego rozdziału książki Gien Karssen „Człowiek inny niż wszyscy”(stanowiącej przedmiot rozważań) jest zrozumiały dla wielu kobiet zmagających się z problemem braku samoakceptacji czy niskim poczuciem wartości. Nawet współcześnie, gdy ich pozycja w świecie uległa diametralnej poprawie, nie do końca zmienił się sposób myślenia kobiet o sobie, a także postrzegania ich roli w dzisiejszych realiach przez innych. To Jezus wniósł nową wizję kobiety, ustalając równowagę między światem mężczyzn a kobiet. O jego rewolucyjnych do dziś poglądach przekonuje ewangeliczna historia o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Swoim zachowaniem złamał ówczesne stereotypy dotyczące zakazu kontaktu z Samarytanami czy też prowadzenia sam na sam rozmów z kobietami. Tym samym przekroczył bariery etniczne, kulturowe i społeczne, po to, by spotkana kobieta nawróciła się i podzieliła swoją wiarą z innymi. Ta pierwsza misjonarka, ewangelistka poszła opowiedzieć ludziom, co się stało w jej życiu, o swoim spotkaniu z Jezusem – Zbawicielem. Dała im osobiste świadectwo.
Mam nadzieję, że społeczność w poniedziałkowe popołudnie pozwoliło uczestniczkom na uświadomienie sobie, jak ważny jest realny, osobisty kontakt z naszym Zbawicielem każdego dnia, nie tylko od święta i jak istotne jest, by dzielić się wiarą z innymi pomimo obaw, lęków z tym związanych.
Marzena Brózda