W 1949 roku ewangelicy z Albrechcic w Republice Czeskiej podjęli trud budowy kościoła. Dzieło zostało ukończone po dwóch latach intensywnych prac dzięki Bożemu wsparciu i zaangażowaniu współwyznawców. I tak od 64 lat mogą gromadzić się w sieniach swojego Domu Bożego, pięknie usytuowanego na niewielkim wzgórzu. Chociaż zbór liczy tylko 350 dusz, to cechuje go wielka aktywność w podejmowaniu działań wielbiących Pana.

Życie zboru obejmuje wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych dzieci z mamami w tzw. “Baby Clubie” po sędziwych zborowników. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach budynku sąsiadującego z kościołem. W naszej kaplicy w Jaworniku gościliśmy już dwukrotnie chór z Albrechcic z Kantatą Wielkanocną. Obecnie przygotowują program adwentowej kantaty. Od 1992 roku duszpasterską służbę wypełnia tam ks. Libor Sikula.

W niedzielę 12 sierpnia parafianie obchodzili 64 rocznicę poświęcenia kościoła. Na tę uroczystość zaproszony został chór mieszany z Wisły Jawornika, aby pieśniami móc wielbić Boga i wyrażać wdzięczność za Jego dzieła. Miłym dla nas przeżyciem była radość na twarzach słuchaczy, a także wiele ciepłych słów podziękowań. Pieśń “Pan jest svetlo me” wykonana w polskim i czeskim języku wycisnęła niejedną łzę w oczach zgromadzonych. Słowem Bożym służył nasz proboszcz ks. Zdzisław Sztwiertnia w oparciu o proroctwo Izajasza 62, 6 –12. Rozważając Boże obietnice dane ludowi izraelskiemu, takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa, możliwość spożywania w pokoju owoców pracy rąk oraz zapowiedź zbawienia, zwiastujący odniósł się do miejscowych i przybyłych gości. Zapewnił, że Bóg daje nam wiele obietnic, nigdy ich nie cofa, lecz zawsze spełnia we właściwym czasie. Przykładem tego jest ta świątynia.

Po zakończeniu uroczystości mieliśmy okazję spędzić miłe chwile z miejscowym proboszczem i parafianami podczas wspólnego obiadu, wymieniając się doświadczeniami z życia obu parafii. Bogu nich będą dzięki za pełen radości, serdeczności i miłości czas ofiarowany nam w tym świątecznym dniu.